Категорија Фудбал

Фудбал за деца
Фудбал

Фудбал за деца

Фудбалот не е прашање на привилегии, туку за права. Според Конвенцијата за правата на детето, фудбалот е универзален јазик на милиони луѓе низ целиот свет, вклучително и деца и адолесценти, без оглед на нивното место на потекло, јазик на кој зборуваат или религијата на која припаѓаат.

Прочитај Повеќе

Фудбал

Фудбал за деца

Фудбалот не е прашање на привилегии, туку за права. Според Конвенцијата за правата на детето, фудбалот е универзален јазик на милиони луѓе низ целиот свет, вклучително и деца и адолесценти, без оглед на нивното место на потекло, јазик на кој зборуваат или религијата на која припаѓаат.
Прочитај Повеќе