Категорија Прва помош

Како да се постапи во случај детето да се гуши на коскената риба
Прва помош

Како да се постапи во случај детето да се гуши на коскената риба

Ако на вашето дете сака риба, првото нешто што треба да направиме е да ви честитам затоа што јадењето риба е многу важно за когнитивниот развој на децата. Може да се случи понекогаш, да не ја исчистиме рибата добро кога ќе му служиме дека детето се гуши на риба коска. Како да се постапи во овие случаи?

Прочитај Повеќе

Прва помош

Како да се постапи во случај детето да се гуши на коскената риба

Ако на вашето дете сака риба, првото нешто што треба да направиме е да ви честитам затоа што јадењето риба е многу важно за когнитивниот развој на децата. Може да се случи понекогаш, да не ја исчистиме рибата добро кога ќе му служиме дека детето се гуши на риба коска. Како да се постапи во овие случаи?
Прочитај Повеќе