Категорија Хигиена на децата

Митови и повеќе митови за зелениот ѓубре кај децата
Хигиена на децата

Митови и повеќе митови за зелениот ѓубре кај децата

По треска, носот е едно од проблемите поврзани со здравјето на децата што родителите најмногу се грижат. И тоа е дека н are мачат старите лица и, најбрзо, го имаме најлошото. Но, тогаш да се биде претеран? Што значат рачевите за здравјето на детето? Што е тоа што нè предупредува?

Прочитај Повеќе

Хигиена на децата

Митови и повеќе митови за зелениот ѓубре кај децата

По треска, носот е едно од проблемите поврзани со здравјето на децата што родителите најмногу се грижат. И тоа е дека н are мачат старите лица и, најбрзо, го имаме најлошото. Но, тогаш да се биде претеран? Што значат рачевите за здравјето на детето? Што е тоа што нè предупредува?
Прочитај Повеќе